Individuelle timer faktureres med 1.200,- kr. pr. time. Gruppeydelser (som tema- og kursusdage og oplæg) faktureres i udgangspunktet med 2.500,- kr. for første time og 2.000,- kr. for efterfølgende timer. Gruppesupervision faktureres med 2.000,- kr. pr. time. Ring, hvis du er i tvivl eller har særlige ønsker, så tager vi en snak om det.

Supervision. Til nyuddannede psykologer tilbydes supervision rettet mod autorisation. Jeg tager ikke mange af disse opgaver, men sætter en stor ære i betragte autorisationsforløbet som en reel efteruddannelse, som skal kvalificere psykologens praktiske arbejde. Jeg superviserer også andre faggrupper.

Foredrag og oplæg. Jeg holder gerne oplæg og foredrag om børns vilkår, forældreopgaven, opdragelse med mere. Herunder for eksempel til forældrearrangementer i børnehaver, skoler og fritidsordninger. Men også på pædagogiske dage for fagpersonalet. Herunder er der eksempler på titler på nogle af mine tidligere oplæg. Kontakt mig, hvis du har brug for et oplæg med et særligt fokus, så taler vi om det.

Det moderne børnesyn og opdragelseskrisen

  • ”Hvordan får jeg mit barn til at høre efter?”
  • Hvad er WISC-testning, og hvordan bruger jeg resultatet i mit arbejde?
  • Normale diagnoser eller diagnosticeret normalitet?

Kursus. Jeg holder ind i mellem kurser i ”Samarbejdsbaseret problemløsning” baseret på Ross Greene, som fx i bogen ”Fortabt i skolen”.

Børnepsykologiske undersøgelser.

Undersøgelser af forældreevne.